Facebook Asociación Samurai Kawai Aikido Uruguay

Asociación Samurai Kawai Aikido Uruguay

ASOCIACION SAMURAI KAWAI
AIKIDO URUGUAY

Última visita de Sensei Makoto, 2019