Canal de Youtube Asociación Samurai Kawai Aikido Uruguay Facebook Asociación Samurai Kawai Aikido Uruguay

Asociación Samurai Kawai Aikido Uruguay

ASOCIACION SAMURAI KAWAI
AIKIDO URUGUAY

Participación Sensei Silvera en Koshukai Argentina

Sensei Silvera es invitado a participar del Koshukai Argentina 2020